Geluidsoverlast oplossen?

ARAG helpt je verder!

Gebonk, luide muziek of werkzaamheden zijn voor veel mensen een grote ergernis. Het is belangrijk om te weten waar je staat op juridisch gebied en wat er mogelijk is. ARAG helpt je om dit op te lossen, zodat jij je weer thuis kunt voelen in je eigen huis.

U vindt hier:
- Een stappenplan voor elk soort overlast
- Juridische advies voor uw situatie
- Documenten voor hulp bij vervolgstappen
- Ondersteuning van ons juridisch team

1. Geluidsoverlast door buren

Veroorzaken je buren geluidsoverlast? Bekijk hier welke regels er gelden voor geluidsoverlast. Wat je zelf kunt doen aan de overlast. En wie je eventueel kunt inschakelen als je er samen met je buren niet uitkomt.

2. Geluidsoverlast door bedrijven

Ervaar je geluidoverlast door een bedrijf in de buurt? Bekijk hier welke geluidsnormen er gelden voor een bedrijf. En wat je er zelf aan kunt doen, of wie je kunt inschakelen, om de overlast tegen te gaan.

Meestgestelde vragen

Wanneer is er sprake van geluidsoverlast?
+

Iedereen ervaart overlast op een andere manier. Waar de een denkt: ‘wat een heerlijke muziek’ wordt de ander gek van ‘die herrie’. Het is dan ook moeilijk te bepalen wanneer er sprake is van normaal geluid en wanneer van geluidsoverlast.

Daarom zijn er in Nederland normen en afspraken gemaakt over wat acceptabele geluidsniveaus zijn. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Wet geluidshinder (Wgh) en de Wet milieubeheer (Wm). In deze wetten staat welke geluidsbelasting maximaal is toegestaan. Dit wordt uitgedrukt in een jaargemiddelde berekend over de dag, avond en nacht.

Voor bepaalde soorten geluidsoverlast, zoals lawaai van je buren, bestaan geen landelijke regels. Hier zijn wel Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV’s) voor. Per gemeente kan de regelgeving verschillen. Raadpleeg hiervoor de website van je gemeente.

In het algemeen kun je denken aan de volgende geluidsgrenzen (gemeten vanaf de gevel van je woning):

• Tussen 07.00 – 18.00: tussen 50 dB(A) en 70 dB(A)
• Tussen 18.00 – 23.00: tussen 45 dB(A) en 65 dB(A)
• Tussen 23.00 – 07.00: tussen 40 dB(A) en 60 dB(A)
Na 19.00 uur wordt het geluid strenger beoordeeld. Omdat het ook een stuk stiller moet zijn.

Er zijn verschillende bedrijven en organisaties die geluidsmetingen kunnen uitvoeren. Hierbij moeten ze zich houden aan de voorschriften uit de wet.

Wat kan ik doen bij geluidsoverlast?
+

Het is verstandig om eerst in gesprek te gaan met de veroorzaker van het geluid. In de praktijk blijkt dat daarmee vaak het probleem kan worden opgelost. Door de overlast bespreekbaar te maken kunnen soms door eenvoudige aanpassingen enorme verbeteringen worden bereikt. Levert een gesprek niets op, dan is het verstandig om de hulp van derden in te schakelen. Je kunt bijvoorbeeld de hulp inroepen van een jurist, buurtbemiddelaar of een mediator (conflictbemiddelaar). Bekijk hier handige contactgegevens: a.rinne@arag.nl.

Bij wie kun je geluidsoverlast melden?
+

• Je kunt geluidsoverlast 24/7 per week melden bij de Milieuklachtentelefoon via 0800 – 022 5510.
• Ben je lid van een vereniging van eigenaren (VvE)? Dan kunt je de overlast ook melden bij het bestuur van je vereniging.
• Wanneer je geluidsoverlast ervaart door verkeer of industrie dan kun je dit melden bij de gemeente.
• Bij geluidsoverlast van je buren of door personen in de buurt waarbij directe actie nodig is, kun je een melding bij de politie maken.

Geef bij het melden van geluidsoverlast aan:
• waar de overlast zich voordoet;
• of het om eenmalige of terugkerende overlast gaat;
• hoe vaak de overlast voorkomt en hoe laat;
• hoe lang de overlast duurt;
• wie de veroorzaker is van de overlast.

Mag ik geluidsopnames maken en kunnen deze opnames ook als bewijs dienen?
+

Ja, je mag geluidsopnames maken van de geluidsoverlast die je ervaart. Sterker nog, zo'n opname kan van doorslaggevende betekenis zijn tijdens een bemiddeling of rechtszaak.

Over ons

Wij zijn juridisch probleemoplossers. Meer dan 50 juristen werken dagelijks aan het oplossen van problemen door geluidsoverlast van buren en bedrijven.

Michel Pasker

Senior jurist en Mediator

Job de Wit

Vastgoed specialist