Geluidoverlast van een bedrijf

ARAG helpt je verder!

Ervaar je geluidsoverlast van een bedrijf in de buurt? Bekijk hier welke geluidsnormen er gelden voor een bedrijf. En wat je er zelf aan kunt doen, of wie je kunt inschakelen, om de overlast tegen te gaan.

Last van een bedrijf

Als je geluidsoverlast ervaart van een bedrijf is het verstandig om eerst het gesprek aan te gaan.

Probleem met een bedrijf

Heeft een gesprek met het bedrijf niks opgeleverd? En blijft het geluid continu en te luid aanwezig is?

Conflict met een bedrijf

Is het geëscaleerd tussen jou en het bedrijf? Dan raden wij je aan vrijblijvend contact met ons op te nemen.

Meestgestelde vragen

Wat zijn de regels voor geluidsoverlast door industrie en bedrijven?
+

In de Wet geluidhinder (Wgh) staan regels voor industrielawaai. Bijvoorbeeld hoeveel geluid bedrijven op een industrieterrein mogen maken. Voor bedrijven op andere plekken staan de regels in het Activiteitenbesluit regels over geluid.

Als je geluidoverlast ervaart door een bedrijf, kun je een klacht indienen bij de gemeente. De gemeente onderzoekt vervolgens deze klacht en beoordeelt of deze terecht is. Dit wordt onder andere gedaan door het geluidsniveau ter plekke te meten.

Omdat er vaste regels gelden, leidt geluidsoverlast niet altijd tot maatregelen. Het geluidsniveau dat jij als overlast ervaart, kan namelijk binnen de normen vallen. Als de normen wel worden overschreden, start de gemeente een zogenaamd handhavingstraject. Dat betekent dat het bedrijf allereerst een waarschuwing krijgt om de geluidoverlast te beperken. Als dat niet helpt, wordt het bedrijf aangeschreven. Daarbij kan een sanctie worden opgelegd als de geluidoverlast niet ophoudt. Bij overtreding van de geluidsnormen wordt het bedrijf dan een boete (dwangsom) opgelegd. Soms kan het bedrijf zelfs worden gesloten.

Wat kan ik doen tegen geluidoverlast van een bedrijf?
+

Als er sprake is van geluidoverlast van een bedrijf, kun je dat melden bij de gemeente. Er wordt dan eerst bekeken of er handhaving nodig is. Een geluidsniveau dat door jou als overlast wordt ervaren, kan binnen de normen vallen.

Aan welke geluidsnormen moet een bedrijf voldoen?
+

In de omgevingsvergunning* staan de geluidvoorschriften waaraan het bedrijf moet voldoen. Met deze voorschriften moet geluidsoverlast worden voorkomen of beperkt. Er zijn voorschriften opgenomen over de geluidbelasting in decibellen dB(A) die het bedrijf aan de gevel van de dichtstbijzijnde woning mag veroorzaken. Bedrijven die niet vergunningplichtig zijn, moeten meestal voldoen aan algemene regels. In de ‘Wet geluidhinder’ staan regels voor industrielawaai. Er is bijvoorbeeld geregeld hoeveel geluid bedrijven op een industrieterrein mogen maken. Voor bedrijven op andere plekken staan de regels in het ‘Activiteitenbesluit’.

*Je kunt de omgevingsvergunning aanvragen via de website van je gemeente of via Omgevingsloket online.

Hoeveel geluid mag een bedrijf op een bedrijfsterrein produceren?
+

Er wordt onderscheid gemaakt in de dagperiode (7.00 – 19.00 uur), avondperiode (29.00 uur – 23.00 uur) en nachtperiode (23.00 uur – 07.00 uur). In de avond en nacht gelden strengere normen.

Deze normen zijn terug te vinden in de vergunning van het bedrijf. In het algemeen geldt dat er binnenshuis maximaal een geluidsniveau van 35 db(A) wordt gehaald.

Hoe weet ik wat de vergunningen en meldingen zijn in mijn buurt?
+

Bij de gemeente en soms ook provincies kun je de vergunningen en algemene regels inzien. Op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur heb je daar recht op.

Waar kan ik mijn klacht tegen geluidoverlast melden?
+

Als je geluidsoverlast door een bedrijf ervaart dan kun je dit 24/7 melden bij de Milieuklachtentelefoon op 0800 – 022 5510. Ook kun je de gemeente vragen om maatregelen te nemen.