Geluidsoverlast van buren oplossen

ARAG helpt je verder!

Ervaar je last van je buren? Om dit tegen te gaan, is een gedegen aanpak er belangrijk. Je wil dat de overlast ophoudt, maar je wil je relatie met de buren niet verslechteren of de situatie laten escaleren. Ons stappenplan geeft aan welke acties je kunt ondernemen in welke situatie.

Last van de buren

Heb je regelmatig last van de buren doordat ze te harde muziek draaien, of honden hebben die continu blaffen? Dit kan tot flinke irritatie leiden. Het is goed om eerst in gesprek te gaan met ze hierover.


Probleem met de buren

Je bent het gesprek aangegaan met je buren over het geluidsoverlast dat ze veroorzaken. Maar dit heeft helaas niks opgelost. Wat kun je nu doen? En wie kun je het beste benaderen?

Ruzie met de buren

Je hebt ruzie met je buren door de geluidsoverlast die ze veroorzaken. Je bent ten einde raad. Toch zijn er altijd nog (juridische) mogelijkheden om de overlast tegen te gaan.

Meestgestelde vragen

Wanneer is er sprake van geluidsoverlast?
+

Iedereen ervaart overlast op een andere manier. Waar de een denkt: ‘wat een heerlijke muziek’ wordt de ander gek van ‘die herrie’. Het is dan ook moeilijk te bepalen wanneer er sprake is van normaal geluid en wanneer van geluidsoverlast.

Voor geluidsoverlast van je buren bestaan geen landelijke regels. Hier zijn wel Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV’s) voor. Per gemeente kan de regelgeving verschillen. Raadpleeg hiervoor de website van je gemeente. In het algemeen kun je denken aan de volgende geluidsgrenzen (gemeten vanaf de gevel van je woning):

In het algemeen kun je denken aan de volgende geluidsgrenzen (gemeten vanaf de gevel van je woning):

• Tussen 07.00 – 18.00: tussen 50 dB(A) en 70 dB(A)
• Tussen 18.00 – 23.00: tussen 45 dB(A) en 65 dB(A)
• Tussen 23.00 – 07.00: tussen 40 dB(A) en 60 dB(A)
Na 19.00 uur wordt het geluid strenger beoordeeld.

Er zijn verschillende bedrijven en organisaties die geluidsmetingen kunnen uitvoeren. Hierbij moeten ze zich houden aan de voorschriften uit de wet.

Wat kan ik doen bij geluidsoverlast van mijn buren?
+

Als je buren voor (geluids)overlast zorgen, is het verstandig om het gesprek aan te gaan met ze. De buren worden zich dan bewust van je ervaring en kunnen daar dan rekening mee houden. Levert een gesprek niets op, dan is het verstandig om de hulp van derden in te schakelen.

Bij wie kun je geluidsoverlast melden?
+

• Je kunt geluidsoverlast 24/7 per week melden bij de Milieuklachtentelefoon via 0800 – 022 5510.
• Ben je lid van een vereniging van eigenaren (VvE)? Dan kunt je de overlast ook melden bij het bestuur van je vereniging.
• Wanneer je geluidsoverlast ervaart door verkeer of industrie dan kun je dit melden bij de gemeente.
• Bij geluidsoverlast van je buren of door personen in de buurt waarbij directe actie nodig is, kun je een melding bij de politie maken.

Geef bij het melden van geluidsoverlast aan:
• waar de overlast zich voordoet;
• of het om eenmalige of terugkerende overlast gaat;
• hoe vaak de overlast voorkomt en hoe laat;
• hoe lang de overlast duurt;
• wie de veroorzaker is van de overlast.