Probleem met een bedrijf

ARAG helpt je verder!

Heeft het gesprek met het bedrijf niks opgeleverd dan is er nog de mogelijkheid om een aantal dingen te ondernemen, kijk hieronder wat je zelf zou kunnen doen.

Wat zijn de mogelijkheden?

Regels geluidsoverlast bedrijven

In de omgevingsvergunning van bedrijven staan voorschriften die geluidsoverlast moeten voorkomen of beperken. Bedrijven die niet vergunningplichtig zijn moeten meestal voldoen aan algemene regels. Bij de overheid kunt je de vergunningen en algemene regels inzien. Op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) heb je hier recht op.

Wob-verzoek

Wil je meer informatie over het gemeentelijk beleid rondom geluidsoverlast van een bedrijf? Dan kun je de gemeente vragen informatie openbaar te maken via een Wob-verzoek. Bekijk onderaan op deze pagina hoe je een Wob-verzoek kunt indienen.

Handhavingsverzoek

Voldoet een bedrijf niet aan de vergunning of aan de algemene regels dan kunt je hen er op wijzen dat de voorschriften worden overtreden. Op die manier stel je het bedrijf in de gelegenheid zelf de fout te herstellen. Helpt dat niet dan kun je de gemeente verzoeken of zij willen optreden. Dit doe je door het indienen van een handhavingsverzoek. Bekijk verder op de pagina hoe je een handhavingsverzoek kunt indienen.

Wob-verzoek indienen bij geluidsoverlast

Wil je meer informatie over gemeentelijk beleid rondom geluidsoverlast van een bedrijf dat nog niet openbaar is? Dan kun je de gemeente vragen om informatie openbaar te maken via een Wob-verzoek. Je kunt de gemeente bijvoorbeeld vragen om de geldende omgevingsvergunning van het bedrijf, de beleidsnotities of de geldende geluidvoorschriften toe sturen.

Voorwaarden indienen Wob-verzoek
+

Iedereen kan een Wob-verzoek indienen. Het Wob-verzoek moet gericht zijn aan een bestuursorgaan, bijvoorbeeld de gemeenteraad of het college van burgemeester & wethouders.
Je verzoek moet gaan over beleid van de gemeente, uitvoering van dat beleid of plannen daarvoor.
Je verzoek moet gaan over informatie die ergens is opgeslagen. Dat kan schriftelijk zijn, maar ook in de vorm van foto’s of geluidsmateriaal.
Je kunt je verzoek op allerlei manier indienen: per brief, mail of telefoon.

Tip je kunt het Wob-verzoek het beste schriftelijk en per aangetekende post aan de gemeente versturen of per fax. Op deze manier heb je bewijs dat je een verzoek hebt ingediend.

Na het ontvangen van je verzoek, neemt de gemeente binnen 4 weken een besluit. Deze termijn kan nog met 4 weken verlengd worden.

Aan welke criteria moet het Wob-verzoek voldoen?
+

1. Vermeldt je naam, adres en onderteken het verzoek.
2. Geef in je verzoek zo precies mogelijk aan waar je informatie over wilt ontvangen.

Tip kijk voordat je een Wob-verzoek indient of deze informatie niet eerder openbaar is gemaakt.
Je bent niet verplicht aan te geven waarom je de informatie wilt hebben, maar soms kan deze informatie de behandeling van het Wob-verzoek wel vereenvoudigen.

Gebruik onze voorbeeldbrief om een Wob-verzoek op te stellen.

Handhavingsverzoek indienen bij geluidsoverlast

Voldoet het bedrijf niet aan de vergunning of aan de algemene regels, dan kun je de gemeente of provincie vragen om de regels te handhaven. Je dient dan een zogenaamd handhavingsverzoek in.

Voorwaarden indienen handhavingsverzoek
+

Je kunt een handhavingsverzoek alleen indienen wanneer:

1. De geluidsoverlast regelmatig voorkomt en een melding bij de gemeente volgens jou niet voldoende is om de overlast aan te pakken.
2. Je een rechtstreeks, persoonlijk en actueel, belang hebt bij de handhaving van de regels.
3. Het bedrijf onder het gezag van de provincie valt. Dit zijn meestal grote bedrijven zoals chemische bedrijven, staalbedrijven en afvalstortplaatsen.

Hoe dien ik een handhavingsverzoek in?
+

In een handhavingsverzoek moet je duidelijk omschrijven waartegen volgens jou handhavend moet worden opgetreden.

Het verzoek:
- kan alleen schriftelijk ingediend worden.
- moet voorzien zijn van je naam, adres en je handtekening. Het verzoek kan niet anoniem worden ingediend.
- moet voorzien zijn van een duidelijke omschrijving van de situatie.
- moet voorzien zijn van een aanduiding van het besluit dat wordt gevraagd.
- moet voorzien zijn van een dagtekening.

Je verzoek tot handhaving kun je sturen naar de gemeente of provincie. In principe moet daarop binnen acht weken worden gereageerd.
Gebruik onze voorbeeldbrief om het handhavingsverzoek op te stellen.