Probleem met de buren

ARAG helpt je verder!

Je bent het gesprek met je buren aangegaan over de geluidsoverlast, maar jullie komen er niet uit samen. Wie kun je nu het beste benaderen of inschakelen? En wat kun je zelf doen? Bekijk hier welke stappen je kunt ondernemen.

Wat zijn de mogelijkheden?

Zelf tot een oplossing komen

Als je tijdens het gesprek met je buren niet tot een afspraak bent gekomen, betekent niet dat er geen oplossing mogelijk is.

Het kan helpen om je probleem met een kennis te bespreken, als deze kennis in staat is om objectief naar de kwestie te kijken. Goede en objectieve adviezen kunnen helpen bij het vinden van een oplossing.

Je kunt ook een schriftelijk voorstel doen aan je buren om tot een oplossing te komen samen. Onderzoek hierbij wat de mogelijkheden zijn, ook wat je zelf eventueel kunt veranderen, om de geluidoverlast te beperken en zet deze op papier.

Wie kan ik aanspreken bij huurwoning, koopwoning of VVE?

Wonen jij en je buren in een huurwoning van dezelfde verhuurder? Neem dan contact met de verhuurder op om de geluidsoverlast te melden. Download hier een voorbeeldbrief.
Wonen je buren in een koopwoning? En hebben de gesprekken over de geluidsoverlast niks opgeleverd? Dan kun je ze met een formele brief op hun verplichtingen wijzen. Download hier een voorbeeldbrief.
Ben je eigenaar van een appartement met een vereniging? Kijk dan in de reglementen om te checken of de vereniging een (bemiddelende) rol kan spelen.

Bemiddeling inschakelen

Je kunt voorstellen om een onafhankelijke partij in te schakelen* die in het probleem tussen jou en je buren een bemiddelende rol kan spelen:

• Schakel een (buurt)bemiddelaar in.

• Schakel een mediator in.
Mediation is alleen mogelijk wanneer beide partijen hieraan willen meewerken.

• Neem contact op met de politie of gemeente en doe melding van de geluidsoverlast.

• Neem contact op met een juridisch adviseur, advocaat of je rechtsbijstandverzekering. Zij kunnen je adviseren over de juridische mogelijkheden.
*Let wel op, bij het inschakelen van derden (behalve bij bemiddeling en mediation) kan de situatie op scherp worden gezet. Hierdoor kan de situatie escaleren. Het is dan ook aan te raden om dit niet direct te doen.

Meestgestelde vragen

Wij hebben afspraken gemaakt met de buren, moeten we deze afspraken vastleggen?
+

Nee, mondelinge afspraken moeten ook worden nagekomen. Mondelinge afspraken zijn echter wel vaak gebaseerd op goed vertrouwen en lastiger te bewijzen.

Om te zorgen dat er geen discussie ontstaat over de gemaakte afspraken kan het wenselijk zijn om de afspraken vast te leggen. Als jullie de afspraken goed vastleggen is de kans klein dat er achteraf een discussie ontstaat.

Afhankelijk van de situatie zal moeten worden beslist of er kan worden volstaan met mondelinge afspraken of dat het verstandig is om de afspraken vast te leggen.

Mag ik geluidsopnames maken en kunnen deze opnames ook als bewijs dienen?
+

Ja, je mag geluidsopnames maken van de geluidsoverlast die je ervaart. Sterker nog, zo'n opname kan van doorslaggevende betekenis zijn tijdens een bemiddeling of rechtszaak.

Wie moet ik aanspreken?
+

Heb je met je buren gesproken, maar kom je er samen niet uit, dan is het goed om te weten wie je vervolgens kan benaderen:

Wonen jij en je buren in een huurwoning van dezelfde verhuurder, neem dan contact met de verhuurder op om de overlast te melden. Download hier een voorbeeldbrief.

Wonen je buren in een koopwoning, blijf dan met hen in gesprek. (aanvullen……….) Download hier een voorbeeldbrief.

Ben je eigenaar van een appartement met een vereniging? Kijk dan in de reglementen om te checken of de vereniging een (bemiddelende) rol kan spelen.