Ruzie met de buren

ARAG helpt je verder!

Je hebt ruzie met je buren door de geluidsoverlast die ze veroorzaken. Je bent het gesprek hierover aangegaan met ze maar dit is flink geëscaleerd. Bekijk hier wat je nu nog kunt doen of wie je kunt inschakelen.

Wat zijn de mogelijkheden?

Bemiddeling inschakelen

Heb je ruzie met je buren en kom je er samen echt niet uit, dan kan je hulp inroepen van experts. Zij kunnen helpen je om het probleem op te lossen of, in het uiterste geval, naar de rechter te gaan.

Je kunt de volgende onafhankelijke partijen inschakelen, die kunnen helpen bemiddelen of maatregelen kunnen nemen:
• Schakel een (buurt)bemiddelaar in.
• Schakel een mediator in. Mediation is alleen mogelijk wanneer beide partijen hieraan willen meewerken.
• Neem contact op met de politie of gemeente en doe melding van de geluidsoverlast.
• Neem contact op met een juridisch adviseur, advocaat of je rechtsbijstandverzekering. Zij kunnen je adviseren over de juridische mogelijkheden.


Verzamel feiten

Mocht je toch niet tot een oplossing komen met de buren dan is het verstandig om feiten te verzamelen waarmee je de geluidsoverlast kunt aantonen. Je kunt op de volgende manieren feiten verzamelen:

• Houd in een logboek bij wanneer de geluidsoverlast wordt ervaren. Download hier een voorbeeld van een logboek
• Maak op meerdere momenten, bijvoorbeeld met je telefoontoestel, geluidsopnames van de overlast die je ervaart.
• Het kan zijn dat je niet de enige bent die de overlast ervaart. Misschien ervaren andere buurtbewoners het ook. Maar ook vrienden of kennissen kunnen de overlast hebben gehoord.
• Eventueel kun je ook een deskundige inschakelen die metingen kan uitvoeren. Hier zijn wel kosten aan verbonden.


Alles gedaan, maar geen resultaat?

Als je er alles aan hebt gedaan om er met je buren uit te komen, maar dit heeft niet gewerkt, dan kan je je probleem voorleggen aan de rechter. In de video op rechtspraak.nl wordt stap voor stap uitgelegd wat het verloop is van een gerechtelijke procedure.